Disclaimer

DISCLAIMER

Door de toegang tot en het browsen op de Beltia Automotive website gaat de bezoeker akkoord met de bepalingen van deze disclaimer. De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd.

De wijziging gaat in op de datum waarop deze op de website beschikbaar wordt gesteld.

IDENTIFICEREN

www.beltia-automotive.com is een site van Beltia Automotive SRL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Rue Waloppe n° 2 te 4540 AMAY, geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder nummer BE 0892.283.303, hierna " Beltia automobiel".

Het wordt beheerd door zijn medewerkers en bestuurders.

www.beltia-automotive.com is een website die de verkoop van voertuigen voor professionals in de automobielsector in Europa presenteert, en ook een e-commercesite die de verkoop van voertuigen mogelijk maakt voor professionals in de automobielsector in Europa.

Als u vragen heeft over onze Disclaimer, kunt u deze per e-mail sturen naar het volgende adres: info@beltia-automotive.com. Deze site wordt gehost door OVH Hispano met maatschappelijke zetel te C/ Alcalà 21, 5a planta, 28014 Mardid, Spanje.

WEBSITE INHOUD

De informatie die op onze website beschikbaar is, is als volgt:

- de activiteiten van Beltia Automotive presenteren en promoten en het publiek informeren over de contactgegevens van het bedrijf.

- het verzoek om informatie over de activiteit van Beltia Automotive toestaan.

- sta het aanvragen en verkrijgen van persoonlijke toegangscodes toe om toegang te krijgen tot de voertuigaanbiedingen van Beltia Automotive

- abonnement op de Beltia Automotive nieuwsbrief toestaan

- neem contact op met het bedrijf

- markt en stelt professionals in de automobielsector in staat om voertuigen online te kopen. Op deze aankopen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Beltia Automotive van toepassing.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De site www.beltia-automotive.com is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Beltia Automotive streeft ernaar de juistheid van de informatie op de Site bij te werken.

De daarin opgenomen informatie kan echter worden gewijzigd.

Het is daarom aan de bezoekers van de Site om de informatie op de Site op een andere manier te verifiëren door contact met ons op te nemen.

De site is beveiligd met alle redelijke en mogelijke middelen om het ongemak veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te vermijden.

We kunnen echter niet garanderen dat de site altijd vrij zal zijn van onderbrekingen, virussen, technische problemen of andere computercriminaliteit.

Beltia Automotive wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de site en de inhoud ervan.

LINKS NAAR ANDERE SITES – PERSOONLIJKE GEGEVENS

www.beltia-automotive.com bevat hyperlinks naar sites van derden of naar sociale netwerken waarover wij geen controle hebben (technisch of inhoudelijk). Beltia Automotive wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van deze websites en hun inhoud.

Verder is het gebruik van deze site door sites van derden niet toegestaan ​​zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die kan worden aangevraagd per e-mail op het volgende adres: info@beltia-automotive.com.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 Wij respecteren uw privacy. De persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie nodigen wij u uit om onze volledige Privacyverklaring te raadplegen.

In het kader van onze activiteiten worden de volgende persoonsgegevens door Beltia Automotive bewaard:

-             voor-en achternaam ;

-             Bedrijfsnaam

-            Adres/ maatschappelijke zetel;

-             BTW-NUMMER

-             e-mailadres ;

-            telefoon nummer;

-            creditcard- en bankrekeningnummer, indien van toepassing.

-             IP adres

Deze gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”). De gegevensbeheerders zijn de beheerders.

De bezoeker heeft het recht om toegang tot zijn persoonlijke gegevens te vragen, evenals om onjuiste persoonlijke gegevens te laten corrigeren, om zich, in voorkomend geval en om legitieme redenen, te verzetten tegen de verwerking van deze persoonlijke gegevens, om het wissen, een beperking van de verwerking te vragen of de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, stuurt u eenvoudig een e-mail naar info@beltia-automotive.com.

De bezoeker van de site aanvaardt dat Beltia Automotive gerechtigd is om persoonsgegevens op te slaan en te verwerken voor de volgende doeleinden:

- reageren op het verzoek om informatie gedaan via het contactformulier;

- een overeenkomst sluiten tussen de bezoeker en het bedrijf;

- nieuwsbrief betreffende de op de markt gebrachte artikelen.

- verzending van een schatting naar aanleiding van het verzoek van de bezoeker

- eventueel factureren;

- occasionele informatie over de producten die Beltia Automotive op de markt brengt;

- informatie met betrekking tot evenementen zoals: open dagen, enz.

- de online aankoop van op de markt gebrachte producten toestaan.

- privé en veilige toegang tot op de markt gebrachte voertuigen mogelijk maken

De doorgegeven persoonsgegevens worden in geen geval aan derden meegedeeld voor doeleinden van door hen uitgevoerde direct marketing of om enige andere reden.

COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt, worden kleine tekstbestanden, cookies genoemd, op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet meer telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. Sommige van deze cookies zijn essentieel, andere geven ons een idee van hoe je onze website gebruikt en hoe we de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten kunnen verbeteren.

De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt.

Geen van deze informatie wordt aan derden verstrekt, behalve wanneer Beltia Automotive de voorafgaande toestemming van de bezoeker heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze informatie vereist is door de wet, op bevel van een rechtbank of enige administratieve of gerechtelijke autoriteit die bevoegd is om er kennis van te nemen .

Voor sommige cookies is de voorafgaande toestemming van de bezoeker niet vereist, omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of uitsluitend bedoeld zijn om communicatie via elektronische middelen te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies en interfacepersonalisatiecookies.

Andere cookies, uitgegeven door derden, worden gekwalificeerd als "persistent". Deze blijven in de bezoekersterminal tot ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, zijn hun gebruik en plaatsing onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarvan de links hieronder worden gegeven. Deze familie van cookies omvat cookies voor het meten van het publiek, advertentiecookies (die Beltia Automotive niet gebruikt) en cookies voor het delen van sociale netwerken (die Beltia Automotive niet gebruikt).

https://wordpress.org/about/privacy/cookies/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat u na uw sessie cookies verwijdert. Sommige grafische elementen worden mogelijk niet correct weergegeven of u kunt bepaalde applicaties mogelijk niet gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Door op de Site te surfen, gaat de bezoeker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals hierboven beschreven.

BESCHERMING VAN INTELLECTUELE RECHTEN OP DE SITE

De inhoud en architectuur van deze site zijn eigendom van Beltia Automotive.

Behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beltia Automotive, is elke reproductie of elk gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, evenals de inhoud van de mailings, op welke manier dan ook verboden.

Indien nodig moeten de informatie en/of het verzoek tot gebruik of reproductie per e-mail worden gedaan op het volgende adres: info@beltia-automotive.com.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURSDICTIE

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Beltia Automotive bevoegd. Beltia Automotive kan echter beslissen om een ​​beroep te doen op bemiddeling, door een door de Federale Bemiddelingscommissie goedgekeurde bemiddelaar in te schakelen om het geschil op deze manier op te lossen.

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de inhoud van onze site, kunt u deze sturen naar info@beltia-automotive.com.