Privacyverklaring

Privacyverklaring

Beltia Automotive SRL, hierna Beltia Automotive genoemd

Rue Waloppe n°2 4540 Amay

0892.283.303, RPM Ondernemingsrechtbank van Luik afdeling Huy

T. 0032.(0)85/23.15.85

E.info@beltia-automotive.com

Beltia Automotive respecteert uw privacy en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten en/of producten, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook leggen we uit wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang we deze bewaren. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u deze aan ons stellen via info@beltia-automotive.com.

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

Beltia Automotive verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder beschreven doeleinden. Hierbij gebruiken wij zowel de gegevens die u aan ons verstrekt als de gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens voor de tijd die nodig is voor de beoogde doeleinden of voor de door de wet voorgeschreven termijn (bewaarplicht boekhoudkundige documenten, enz.).

Voer uw bestelling uit

Om uw bestelling uit te voeren, hebben wij uw naam, e-mailadres, adres, afleveradres, betalingsgegevens en uw telefoonnummer nodig. Wij kunnen dan uw bestelling afleveren en u informeren over de voortgang van de levering. Wij zijn wettelijk verplicht om uw bestelgegevens zeven jaar te bewaren.

 Nieuwsbrieven

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Het informeert u over onze aanbiedingen en speciale acties en over onze nieuwigheden. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief via info@beltia-automotive.com of door op de knop "uitschrijven" onderaan elk van onze mailings te klikken.

Gepersonaliseerde inhoud

Om uw browsen op onze website aangenaam en nuttig te maken, houden wij gegevens bij over uw aankopen en uw surfgedrag op onze website (raadpleging, clicks, zoekopdrachten). Zo kunnen we u dankzij cookies en uw IP-adres advertenties tonen die aansluiten bij uw persoonlijke interesses. Wanneer wij gebruik maken van andere partijen, zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens over u te respecteren. Ontvang je liever geen gepersonaliseerde advertenties? In dit geval kunt u cookies weigeren (zie het punt "cookies" hieronder). De houdbaarheid van cookies is beperkt en verschilt per cookie

Account

Indien u dit wenst, kunt u een persoonlijk account aanmaken waarvoor u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen. U hoeft dus niet bij elke nieuwe bestelling uw gegevens in te voeren. In je account slaan we je naam, e-mailadres, adres, verzendadres, betaalgegevens, telefoonnummer, bestelgeschiedenis, verlanglijstjes en e-mailvoorkeuren op. Deze persoonsgegevens bewaren wij op een beveiligde server. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben in uw account. In ieder geval zullen wij de gegevens over u verwijderen als u zeven jaar niet heeft ingelogd.

waarderingen

Wij zijn van mening dat de feedback van onze bezoekers zeer waardevol is. Wij plaatsen alleen beoordelingen met uw toestemming. Indien u een dergelijke review op onze website wilt achterlaten, kunt u ervoor kiezen uw naam of andere persoonsgegevens al dan niet zichtbaar te maken voor andere bezoekers van de website. U kunt ook een pseudoniem gebruiken. Tot slot heeft u ook de mogelijkheid om aan te geven of wij contact met u mogen opnemen in verband met uw beoordeling. We hebben het recht om beoordelingen te modereren als ze niet voldoen aan onze gebruiksvoorwaarden. Uw review wordt bewaard totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen.

Verbetering van onze diensten en website

Om onze dienstverlening en onze website te verbeteren, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u te vragen of u wilt deelnemen aan een tevredenheidsonderzoek of marktonderzoek. Wanneer wij gebruik maken van andere partijen, zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens over u te respecteren. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens verschilt per onderzoek. Zodra het onderzoek is afgerond, verwijderen wij alle gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren.

Sociale netwerken

Als u gebruik maakt van sociale netwerken (Facebook...), kunt u met uw account verbinding maken met bepaalde pagina's van onze website en deze pagina's delen (bijvoorbeeld via een "like" of "share"-knop). Wij hebben geen toegang tot uw social media-account. Wij raden u aan het privacybeleid van de platforms op sociale netwerken aandachtig te lezen om te weten welke persoonsgegevens worden gebruikt, hoe en voor welke doeleinden deze worden gebruikt en hoe u uw voorkeuren op het gebied van privacy kunt aanpassen.

Misbruik en fraude

Wij kunnen klantgegevens gebruiken om misbruik en fraude te voorkomen en om hier onderzoek naar te doen. Indien nodig kunnen wij klantgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

Klanten en zakenpartners

Ook houden wij persoonsgegevens bij van de contactpersoon van onze klanten en zakenpartners. Wij behandelen deze gegevens net zo vertrouwelijk als andere gegevens van onze klanten.

 Rechtsgronden voor verwerking

Beltia Automotive verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

• toestemming (bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen)

• noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (uw bestelling uitvoeren...)

• noodzakelijk om een ​​wettelijke verplichting na te komen

• noodzakelijk om ons legitieme belang bij het ondernemen te verdedigen

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrond van toestemming, heeft u altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Doorgifte aan derden

Beltia Automotive verkoopt uw ​​persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens intern met onze medewerkers (werknemers of zelfstandigen). Daarnaast delen we gegevens over u alleen met derden om:

• de uitvoering van uw bestelling;

• website hosting;

• het opzetten van de IT-infrastructuur;

• het maken (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens over u te respecteren. Wij garanderen dat zij hiervoor de nodige beschermende maatregelen hebben genomen.

Sommige van onze leveranciers bevinden zich buiten de Europese Unie. Wij delen uw gegevens alleen met derde partijen buiten de EU als zij een verwerkersovereenkomst hebben ondertekend en als zij de bescherming ervan kunnen garanderen op basis van een adequaat besluit van de Europese Commissie (bijvoorbeeld EU/US Privacy Shield).

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u bijhouden in te zien en u kunt deze (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Ook kunt u de op u betrekking hebbende persoonsgegevens laten wissen, de verwerking ervan laten beperken en u verzetten tegen (een deel van) de verwerking van deze gegevens door ons of door een van onze onderaannemers.

Ook heeft u het recht om een ​​kopie (in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van de u betreffende persoonsgegevens op te vragen en naar een andere partij te laten sturen.

U hebt het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Om voornoemde rechten uit te oefenen, volstaat het om een ​​e-mail te sturen naar info@beltia-automotive.com.

Om misbruik te voorkomen, vragen we je om ons ook een kopie van je identiteitskaart te sturen (eventueel met een identiteitsbewijs met foto onzichtbaar gemaakt).

Klachten

Heeft u vragen of klachten over de gegevens die u aangaan en de bescherming van uw privacy? Neem contact met ons op via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.autoriteprotectiondonnees.be, Persstraat 35, 1000 Brussel).

Wijziging van de privacyverklaring

Beltia Automotive kan haar privacyverklaring wijzigen. Een dergelijke wijziging zal op onze website worden gecommuniceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2022.